İthalat

A karneli müşteri temsilcilerimiz ve operasyon departmanı tarafından takip edilen ithalat süreci aşağıdaki şekildedir. OR-TAY Gümrük Müşavirliği tüm müşterilerine hızlı, güvenilir ve sorunsuz hizmet sunmayı taahhüt eder.

  • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması. Kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti.
  • Ürün ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
  • Ordino ve banka evraklarının alınması.
  • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
  • Uygun rejimin tatbiki ( Dahilde İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi v.b.)
  • Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin tamamlanması.
  • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması.
  • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
  • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
  • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi.

 

Diğer

Hizmetler

Müşterilerimiz gümrük işlemleri ile ilgili tüm konularda A karneli müşavirlerimizden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler.