İhracat

A karneli müşteri temsilcilerimiz ve operasyon departmanı tarafından takip edilen ihracat süreci aşağıdaki şekildedir. OR-TAY Gümrük Müşavirliği tüm müşterilerine hızlı, güvenilir ve sorunsuz hizmet sunmayı taahhüt eder.

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili mevzuat ön çalışmasının yapılması (gerekli ön izinlerin vs. varsa belirlenmesi)
 • Eşya ile ilgili ihracat mevzuatının ve G.T.İ.P. tespitinin yapılması.
 • Firmanın sektörüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Dış ticarette kullanılan belgelerin (ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi.. vb) düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yaptırılması),
 • İhracat beyannamelerinin düzenlenmesi ve operasyon sürecinin takip edilerek işlemlerin tamamlanması,
 • Yurt dışına gidecek olan vesaik evraklarının müşteri talimatına uygun olarak ilgili bankaya veya nakliyeciye teslim edilmesi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Süreli işlemlerde vesaiklerin sürelerinin takibi.
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması ve takibi,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshalarının firmaya teslimleri,
 • Evrak teslim formu ile işlemi biten ihracat dosyası evraklarının firmaya teslimlerinin yapılması.

 

Diğer

Hizmetler

Müşterilerimiz gümrük işlemleri ile ilgili tüm konularda A karneli müşavirlerimizden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler.