Bağlayıcı Tarife ve Menşe

OR-TAY Gümrük Müşavirliği malın gümrük tarife cetvelinde sınıflandırılabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapar. Sürecin yönetimi ve alınacak bağlayıcı tarifenin geçerlilik takibi OR-TAY sorumluluğundadır. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir.

Müşterilerimiz talebi üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılan Bağlayıcı Menşe Bilgisi ile ticareti planlanan malın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karar yine OR-TAY Gümrük Müşavirliği tarafından sağlanabilmektedir.

 

 

Diğer

Hizmetler

Müşterilerimiz gümrük işlemleri ile ilgili tüm konularda A karneli müşavirlerimizden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler.