Antrepo

Gümrük işlemlerinin gerçekleşmesi aşamasında ithalat veya ihracatı yapılan ürünler antrepolarda muhafaza edilir. Gümrük yönetmeliğinde antrepo rejimi çok geniş bir yer kaplamaktadır.. Serbest dolaşımda bulunmayan, ithalat vergileri alınmamış ve ticaret politikası ile ilgili alınması gereken önlemlerin uygulanmadığı eşyalar antrepo rejimine tabi tutulur. Gümrük antreposuna konulan ürünler bu rejim sayesinde ihracat hükümlerinden yararlanabilir.

OR-TAY Gümrük Müşavirliği eşyanın hangi nedenden dolayı Antrepo rejimine tabi tutulacağının tespitini yaptıktan sonra söz konusu işleme ilişkin minimum süre ve en uygun şartlarda malın antrepo muhafazası sağlanır.

 

 

Diğer

Hizmetler

Müşterilerimiz gümrük işlemleri ile ilgili tüm konularda A karneli müşavirlerimizden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler.